Meille töihinTyötehtävät

Tutustu eri tehtäviimme

Työtehtävät

Koneahtaaja
Huolehtii lastin käsittelystä ja siirrosta käsin sekä koneella. Koneahtaajan käsittelyssä on
yhtiömme koneet pienimmästä sähkötrukista aina suurimpiin konttikurottajiin. Koneahtaajat
huolehtivat tavaran siirtämisestä rekka-autosta, junavaunusta tai varastosta laivaan ja laivasta
pois.
Lastikirjaaja
Huolehtii varastokirjanpidosta satamaterminaaleissa, saapuvien tavaroiden kunnon ja määrän
tarkastamisesta sekä osittain uloslähtevien tavaroiden rahtikirjojen tekemisestä. Lastikirjaaja on
tärkeä osa laadukasta palvelutuotantoamme.
Työnjohtaja
Huolehtii lastauksen ja purkauksen sujumisesta sekä työturvallisuudesta. Työnjohtaja suunnittelee
laivalle tulevan lastin sijoittelun yhdessä laivahenkilökunnan kanssa. Työnjohtaja on
avainasemassa tavaran virheettömässä käsittelyssä.
Huolitsija
Valmistelee lastausluettelon työnjohtajalle, pitää yhteyttä lastinantajiin sekä varustamoihin.
Huolitsija on avainhenkilö laivan lastauksen onnistumisessa. Huolitsija viimeistelee
lastausluettelon toteutuneen lastin mukaan ja välittää siitä tiedon varustamoille ja lastinantajalle.
Euroports Finland Oy
Euroports Rauma Oy & Euroports Logistics Oy
Hakunintie 23, PL 68
26101 Rauma
Puh: 02 831 21
Pääportti/Palvelukeskus (ent. Liikenteenohjauspiste)
Hakunintie 28
26100 Rauma
Puh: 044 4213 331, 044 4213 382 (kontit)
Euroports Pietarsaari Oy Ab
Alholmintie 80, PL 50
68600 Pietarsaari