Meille töihinHae meille töihin!Rekrytointijärjestelmä - tietosuojaseloste

Hae meille töihin!

EUROPORTS FINLAND Oy REKRYTOINTIJÄRJESTELMÄ - TIETOSUOJASELOSTE

Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti ennen, kuin luovutat mitään tietoja Europortsin rekrytointijärjestelmään. Kehitämme rekrytointiprosessiamme ja -järjestelmäämme jatkuvasti ja saatamme ajoittain päivittää tätä tietosuojaselostetta. Siksi suosittelemme, että käyt lukemassa tietosuojaselosteen uudelleen aika ajoin, jotta olet tietoinen mahdollisista muutoksista.

Rekrytointijärjestelmä

Euroports Finland Oy ja sen konserniyhtiöt (“Euroports”) käyttävät ulkoisen palveluntarjoajan verkkorekrytointijärjestelmää. Tämä tietosuojaseloste sisältää yleistä tietoa henkilötietojesi käsittelystä kyseissä rekrytointijärjestelmässä ja Europortsin rekrytointiprosessissa.

Rekisterinpitäjä

Henkilötietosi sisältävän rekisterin rekisterinpitäjä on Euroports Finland Oy, Hakunintie 26, 26100 Rauma. Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen henkilötietojesi käsittelyyn tai tähän tietosuojaselosteeseen, voit ottaa yhteyttä Europortsin henkilöhallinnon asiantuntijoihin sähköpostilla

Suostumuksesi

Euroports kerää ja käsittelee henkilötietojasi suostumuksellasi. Sinun katsotaan antaneen suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, kun luovutat tietosi Europortsille rekrytointitarkoituksiin (esim. kun luot käyttäjätilin rekrytointijärjestelmässämme ja haet jotain avointa työpaikkaa, tai jätät avoimen hakemuksen). Henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumuksesi kattaa kaikki Europortsille luovuttamasi tiedot ja tiedot, jotka Euroports kerää muulla tavoin rekrytointiprosessin yhteydessä tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet:
1. Oikeus saada tietoja Europortsin rekrytointijärjestelmässä käsittelemistä henkilötiedoistasi. Sovellettavasta lainsäädännöstä riippuen Europortsilla voi olla oikeus periä maksu tällaisen tietopyynnön aiheuttamien kulujen peittämiseksi.
2. Oikeus vaatia henkilötiedoissa olevan virheellisen, puutteellisen tai muuten epätäydellisen/harhaanjohtavan tiedon korjaamista tai poistamista.
3. Oikeus milloin tahansa peruuttaa henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumus ja kieltää, pätevillä perusteilla, henkilötietojesi käsittely joltain osalta tai kokonaisuudessaan. Suostumuksen peruuttaminen voi johtaa sinua koskevan rekrytointiprosessin keskeytymiseen, koska henkilötietojen käsittely on välttämätöntä rekrytointiprosessin yhteydessä.
Huomaathan, että sovellettavan kansallisen lainsäädännön säädökset voivat joissain tapauksissa rajoittaa yllä mainittuja oikeuksia.
Suosittelemme, että käytät rekrytointijärjestelmässä olevan käyttäjäprofiilisi hallinnointimahdollisuuksia, jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi. Vaihtoehtoisesti voit myös ottaa yhteyttä meihin ja esittää pyyntösi (ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot edellä).

Henkilötietojesi kerääminen ja käyttäminen

Euroports kerää henkilötietoja sekä hakijoilta että muista heidän nimeämistään lähteistä. Euroports voi kerätä tietoja myös julkisista lähteistä ja tilata ulkoisilta asiantuntijoilta muita taustaselvityksiä ja hakija-arviointeja. Verkkorekrytointijärjestelmän kautta kerätyt tiedot sisältävät esim. seuraavat tiedot: nimi ja yhteystiedot, käyttäjätunnus ja muut tunnistautumistiedot järjestelmässä, CV, saatekirje, työkokemus, koulutus, osaaminen, pätevyydet ja referenssit. Kolmansista osapuolista (esim. referenssit) annettavien tietojen osalta olet vastuussa sen varmistamisesta, että saat ko. kolmansilta osapuolilta suostumuksen tietojen antamiseen.
Euroports ei normaalisti kerää hakijoista arkaluonteisia tietoja (esim. etninen alkuperä, rotu, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, terveyteen liittyvät tiedot). Euroports voi kuitenkin tietyissä tapauksissa kerätä jotain tällaisia arkaluonteisia tietoja, mikäli se on tarpeen pakollisten, sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjen määräysten täyttämiseksi.
Euroports kerää ja käsittelee henkilötietojasi rekrytointijärjestelmässä ja muuten rekrytointiprosessin yhteydessä. Tämä käsittää kaikki hakijoiden arvioinnin kannalta välttämättömät toimenpiteet, kuten työhaastattelut, ulkoisten rekrytointikonsulttien suorittamat hakija-arvioinnit ja muut lopullisen rekrytointipäätöksen tekemiseen tarvittavat toimenpiteet. Hakijoita koskevia tietoja voidaan tarvittavassa laajuudessa käyttää myös Europortsin sisäisessä raportoinnissa (esim. hakijoiden tilastotiedot) ja rekrytoivaan Euroports-yhtiöön sovellettavassa lainsäädännössä säädettyjen määräysten täyttämiseksi. Henkilötietoja ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin tai mihinkään muuhun, kuin yllämainittuihin tarkoituksiin.
Euroports voi tallentaa ja käyttää tietojasi yllä mainittuihin tarkoituksiin (esim. sisäinen raportointi, paikalliset lakisääteiset vaatimukset) rekrytointiprosessin loppuun saattamiseksi.
Euroports voi milloin tahansa päättää poistaa hakemuksesi ja henkilötietosi kokonaan tai joltain osin. Siksi suosittelemme, että säilytät itselläsi kopion hakemuksestasi ja muista Europortsille luovuttamistasi tiedoista.

Henkilötietojen siirtäminen

Euroports on maailmanlaajuisesti toimiva organisaatio ja sen liiketoiminta, IT-ratkaisut ja hallinnolliset prosessit ylittävät kansalliset rajat. Euroports voi käyttää resursseja ja palvelimia, jotka sijaitsevat sen maan ulkopuolella, missä käytät verkkorekrytointijärjestelmäämme tai muulla tavoin luovutat henkilötietosi Europortsille. Tämä tarkoittaa, että henkilötietosi voidaan siirtää myös esim. Euroopan Talousalueelta (ETA) ETA:n ulkopuolisiin maihin.
Euroports voi rekrytointiprosessin yhteydessä siirtää henkilötietojasi ulkoisille palveluntarjoajille, kuten rekrytointikonsulteille, verkkorekrytointijärjestelmän toimittajalle, IT/tietoturvakonsulteille, lakiasioiden konsulteille ja analytiikkapalvelujen tarjoajille. Tällaisissa tilanteissa Euroports ryhtyy asianmukaisiin, lainsäädännön vaatimiin toimenpiteisiin henkilötietojesi suojaamiseksi.
Henkilötietojasi voidaan käyttää, siirtää tai luovuttaa myös tapauksessa, missä joku lakisääteinen määräys sitä edellyttää.

Tietoturva

Euroports suojaa henkilötietosi sovellettavan lainsäädännön määräysten mukaisesti. Euroports pyrkii minimoimaan järjestelmiinsä/palveluihinsa liittyvät tietoturvariskit käyttämällä asianmukaisia, kaupallisesti saatavilla olevia kohtuullisia ratkaisuja.

Ei rekrytointilupaus

Europortsin julkaisemia ilmoituksia avoimista työpaikoista ei milloinkaan voida pitää lupauksena rekrytoinnista tai muuten velvoittavana sitoumuksena kyseisiin työpaikkoihin liittyvistä työsuhteen ehdoista. Euroports voi milloin tahansa päättää, ettei se rekrytoi ketään avoimeen työpaikkaan, tai muuttaa avoimeen paikkaan liittyviä pätevyys- tai muita vaatimuksia ilmoittamatta tästä erikseen hakijoille.
Euroports Finland Oy
Euroports Rauma Oy & Euroports Logistics Oy
Hakunintie 23, PL 68
26101 Rauma
Puh: 02 831 21
Pääportti/Palvelukeskus (ent. Liikenteenohjauspiste)
Hakunintie 28
26100 Rauma
Puh: 044 4213 331, 044 4213 382 (kontit)
Euroports Pietarsaari Oy Ab
Alholmintie 80
(PL 50)
68600 Pietarsaari