EtusivuKäyttöehdot

Käyttöehdot

Avaamalla Euroports Finland Oy:n (jäljempänä Euroports) www-sivuston sitoudut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja sekä tietosuojakäytäntöä. Sivuston käyttö on sallittua vain, jos hyväksyt nämä ehdot. Lisäksi Europortsin www-sivustossa voi olla asiakirjoja ja lomakkeita, joihin liittyy erillisiä käyttöehtoja.
Europortsin www-sivustossa olevien materiaalien immateriaalioikeudet ovat Europortsin omaisuutta. Sivuston materiaalien osittainenkin kopioiminen, lähettäminen, jakeleminen, tallentaminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenlähettäminen tai käyttäminen missä tahansa muodossa on kiellettyä ilman Europortsin suostumusta, paitsi jos jäljempänä näissä käyttöehdoissa mainitaan toisin tai jos www-sivustossa on nimenomaisesti määritelty muuta jonkin tietyn materiaalin yhteydessä.
Europortsin www-sivustoa voidaan käyttää tietokoneessa tai mobiililaitteesta ja sivuston osia voidaan tulostaa käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Sivuston käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja sivustossa olevien muiden julkiseen käyttöön tarkoitettujen asiakirjojen käyttö tiedotusvälineissä ja muussa julkisessa viestinnässä on sallittua sillä edellytyksellä, että tietojen lähde mainitaan.
Euroports pidättää oikeuden muokata sivuston sisältöä tai rajoittaa sen käyttöä milloin tahansa. Euroports ei anna mitään takuita www-sivuston käytettävyydestä, täsmällisyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai tiettyyn tarkoitukseen. Euroports ei vastaa mistään suorasta, epäsuorasta, satunnaisesta, erityisestä tai välillisestä vahingosta, tulojen menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, joka johtuu www-sivuston palvelutarjonnasta tai sen keskeytyksestä, vaikka Europortsille olisi ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta.
Euroports ei vastaa mistään vahingosta, joka johtuu sen www-sivuston käyttämisestä, vaikka vahinko liittyisi muulle osapuolelle kuin Europortsille kuuluviin omistusoikeuksiin, tekijänoikeuksiin tai muihin kolmannen osapuolen oikeuksiin. Europortsin vastuu rajoittuu Suomen lainsäädännössä annettuihin pakollisiin määräyksiin. Euroports ei vastaa millään tavoin sellaisten sivujen sisällöstä, joihin on linkki Europortsin www-sivustossa ja joiden valmistamisesta ja julkaisemisesta vastaa jokin muu osapuoli kuin Euroports. Linkin lisääminen Europortsin www-sivustoon ei ole osoitus siitä, että Euroports millään tavalla mainostaisi sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita. Euroports ei voi taata linkkien toimivuutta. Jos Euroports www-sivustossa oleva linkki johtaa muualla sijaitsevaan sivustoon, kyseisen sivuston käyttö saattaa olla sen omien käyttöehtojen alaista.
Europortsin www-sivustossa mainittavien palveluiden ja yritysten nimet voivat olla rekisteröityjä tai muulla tavalla suojattuja. Europortsin www-sivuston käyttäminen ei anna käyttäjälle oikeutta käyttää mahdollisia kauppanimiä ilman asianmukaisen oikeuksien omistajan suostumusta.
Lähettämällä materiaaleja johonkin Europortsin palvelimeen esimerkiksi sähköpostitse tai Europortsin www-sivuston kautta lähettäjä sitoutuu huolehtimaan tietosuojasta kaikilta osin sekä siitä, että lähetettävä materiaali ei ole laitonta tai muutoin sopimatonta julkaistavaksi, että lähettäjä on ennen lähettämistä ryhtynyt kohtuullisiin toimiin materiaaliin mahdollisesti sisältyvien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien poistamiseksi, että lähettäjällä on oikeus materiaaliin tai rajoitettu oikeus sen toimittamiseen Europortsille ja että Euroports voi julkaista materiaalin ilmaiseksi ja/tai sisällyttää materiaalin tai sen osan omiin tuotteisiinsa ja/tai palveluihinsa ilmaiseksi.
Lisäksi lähettäjä sitoutuu olemaan esittämättä mitään vaatimuksia Europortsille lähettämiensä materiaalien perusteella. Euroports ei tarkista www-sivuston käyttäjien lähettämien materiaalien sisältöä eikä vastaa siitä millään tavoin. Euroports voi oman harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämiä materiaaleja www-sivustostaan milloin tahansa.
Euroports Finland Oy
Euroports Rauma Oy & Euroports Logistics Oy
Hakunintie 23, PL 68
26101 Rauma
Puh: 02 831 21
Pääportti/Palvelukeskus (ent. Liikenteenohjauspiste)
Hakunintie 28
26100 Rauma
Puh: 044 4213 331, 044 4213 382 (kontit)
Euroports Pietarsaari Oy Ab
Alholmintie 80
(PL 50)
68600 Pietarsaari